katalog


MONDO-TUNIKA
97%Viskose/3%Lycra, FS
SCHW/RAUTA, Indien

€ 49.00

 


MERCEDES SPITZENTUNIKA
97%Viskose/3%Lycra, FS
SCHW/ROT/RAUTA, Indien

€ 49.99

 


GENROSSA-KLEID
97%Viskose/3%Lycra, FS
SCHW/ROT/RAUTA, Indien

€ 53.99

 


ELISA-MANTEL
97%Viskose/3%Lycra, FS
SCHW/ROT/RAUTA, Indien

€ 48.45

 


RAUTAMIX-STOLA
97%Viskose/3%Lycra, FS
SCHW/ROT/RAUTA, Indien

€ 22.29

 


AMAPOLA-SHAWL
100% SEIDE, 60x180cms
SCHW/ROT, Indien

€ 47.20

 

 

 

 

katalog